15-11-2013

Maestre drag,

Pînza despre care v-am tot scris, în primăvară am scos-o printre străini şi dintre aceştia, pînă la urmă, cîţiva au convenit că, transfigurate, visurile nu-şi mai regăsesc înfăţişările cu care s-au născut; memoria însăşi, nerecunoscîndu-le, nu le mai poate susţine cauzele, în faţa nici unei instanţe. Continuă lectura „15-11-2013”

Mic ghid prevenitor

Construcţia structurii editoriale a lucrării este alcătuită în afara criteriului cronologic al operelor pentru previzibilul ce îl caracterizează, dar mai cu seamă pentru lipsa de imaginaţie a acestuia; alăturarea unei opere târzii de un desen timpuriu sau de o veche fotografie confirmă, în fapt, prin echivalenţă, coerenţa cu prezentul a primelor intuiţii legate de formă. Continuă lectura „Mic ghid prevenitor”

Despre expoziţie succint

Dintre realităţile alternative, una, imaginată şi materializată în timp relativ îndelungat, constituie subiectul expoziţional în preajma căruia autorul se-nscăunează la catedra destinată în mod curent specialistului, substituindu-i-se legitim. O face din suficiente motive – toate, subordonate responsabilităţii sale, justificate de aducerea pe lume a pânzelor pentru care, firesc, dar şi onorabil, dă seama în nume propriu. Prilej spre evitarea explicaţiilor, motivaţiilor sau adaosurilor de rutină. Continuă lectura „Despre expoziţie succint”

Interviu Evenimentul Zilei – 25 aprilie 2013

De la începuturi, ieșirea Dumneavoastră în public a fost măsurată, rărindu-se în timp, până a deveni eveniment, comportament atipic pentru cei ce produc cultură. La expoziția de la Mogoșoaia, impuneți privitorului o singură pânză.
Nu știu cât îl poate interesa pe cititor justificarea comportamentului meu. Cred că este o chestiune de educație:nu ridica mâna, așteaptă să fii întrebat, sfat insistent care, în timp s-a manifestat sub variate forme. Nu sunt modest, ci mai curând prudent. Unica pânză expusă acum la Mogoșoaia, am mai spus, se diferențiază de o expoziție mai amplă, doar cantitativ. Continuă lectura „Interviu Evenimentul Zilei – 25 aprilie 2013”

14-11-2012

Maestre drag,

Începusem scrisoarea încă din primăvară, fără să amestec ecourile vechilor tăceri, cu stările, acţiunile sau gîndurile, ce la ocaziile irepetabile ale împrejurărilor trăite s-au abţinut. Trecutul obligă şi încerc cumva să ocrotesc urmele discretei sale respiraţii, protecţie extinsă intimităţii cu pînza, aceeaşi despre care v-am mai scris, şi despre a cărei desăvîrşiri nu am încă noutăţi. Continuă lectura „14-11-2012”

17-11-2011

Scrisoare apocrifă a pictorului Corneliu Baba către Henry Mavrodin

Dragul meu Mao,

Revin cu nuanțe privitoare la vechile noutăți despre viață. Mai precis, cu referințe la opera deconstrucției prototipului promis cîndva pentru Eden, făptură a cărei ipostază de mulaj se prevalează de excelența umbrei intimității destrămărilor, materie calmă, transparentă și discretă, dobîndită prin îndelungată și neobosită coerență. Continuă lectura „17-11-2011”